De vanligaste filtyperna

Filtypen anges med de (tre) sista bokstäverna filnamnet. Som grundinställning är de här bokstäverna gömda i Windows, men kan göras synliga med följande inställning:


Även om filtillägget inte är synligt, påverkar det filernas ikon och vilket program som öppnas då man dubbelklickar.

Det är bra att känna till de vanligaste filtilläggen, och här är de organiserade enligt filformat:

Textfiler
.DOC Microsoft Word dokument
.DOCX Microsoft Word Open XML dokument
.LOG Log fil
.MSG Outlook Mail meddelande
.ODT OpenDocument Text dokument
.PAGES Pages dokument
.RTF Rich Text Format fil
.TEX LaTeX käll dokument
.TXT Vanlig text fil (bara text)
.WPD WordPerfect dokument
.WPS Microsoft Works Word Processor dokument
Datafiler
.CSV Komma separerad värde fil
.DAT Data fil
.GED GEDCOM genealogi data fil
.KEY Keynote presentation
.KEYCHAIN Mac OS X Keychain fil
.PPS PowerPoint slide show
.PPT PowerPoint presentation
.PPTX PowerPoint Open XML presentation
.SDF Standard Data fil
.TAR Unix filarkiv
.VCF vCard fil
.XML XML (Extensible Markup Language) fil
Ljudfiler
.AIF Audio Interchange File Format
.IFF Interchange File Format
.M3U Media Playlist File
.M4A MPEG-4 audio fil
.MID MIDI (Musical Instrument Digital Interface) fil
.MP3 MP3 ljudfil
.MPA MPEG-2 ljudfil
.WAV WAVE ljudfil
.WMA Windows Media Audio fil
Videofiler
.3G2 3GPP2 multimedia fil
.3GP 3GPP multimedia fil
.ASF Advanced Systems Format fil
.AVI Audio Video Interleave fil
.FLV Flash Video fil
.M4V iTunes video fil
.MOV Apple QuickTime filmfil
.MP4 MPEG-4 video fil
.MPG MPEG video fil
.RM RealMedia fil
.SRT SubRip Subtitle File
.SWF Shockwave Flash filmfil
.VOB DVD Video Object fil
.WMV Windows Media Video fil
Bitmap filer
.BMP Bitmap bildfil
.DDS DirectDraw Surface fil
.GIF Graphical Interchange Format fil
.JPG JPEG bildfil
.PNG Portable Network Graphic fil
.PSD Adobe Photoshop dokument
.PSPIMAGE PaintShop Pro bildfil
.TGA Targa Graphic
.THM Thumbnail bildfil
.TIF Tagged Image File
.TIFF Tagged Image File Format
.YUV YUV kodad bildfil
Kalkylblad filer
.XLR Works kalkylblad
.XLS Excel kalkylblad
.XLSX Microsoft Excel Open XML kalkylblad
Databasfiler
.ACCDB Access 2007 databasefil
.DB Databasfil
.DBF Databasfil
.MDB Microsoft Access databas
.PDB Program Database
.SQL Structured Query Language datafilKörbara filer
.APK Android Package fil
.APP Mac OS X application
.BAT DOS Batch File
.CGI Common Gateway Interface Script
.COM DOS Command File
.EXE Windows Executable File
.GADGET Windows Gadget
.JAR Java arkivfil
.WSF Windows Script File
Web filer
.ASP Microsoft Active Server Page fil
.ASPX Microsoft ASP.NET fil
.CER Internet säkerhetscertifikat fil
.CFM ColdFusion Markup File
.CSR Certificate Signing Request fil
.CSS Cascading Style Sheet
.HTM Hypertext Markup Language fil
.HTML Hypertext Markup Language fil
.JS JavaScript fil
.JSP Java Server Page
.PHP PHP källkodsfil
.RSS Rich Site Summary
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language fil
Systemfiler
.CAB Windows Cabinet fil
.CPL Windows Control Panel Item
.CUR Windows Cursor
.DESKTHEMEPACK Windows 8 Desktop Theme Pack File
.DLL Dynamic Link Library
.DMP Windows minnesdump
.DRV Device Driver
.ICNS Mac OS X Icon Resource File
.ICO Icon fil
.LNK Windows fil genväg
.SYS Windows systemfil
Komprimerade filer
.7Z Komprimerad 7-Zip fil
.CBR Comic Book RAR arkiv
.DEB Debian mjukvarupaket
.GZ Gnu Zipped Archive
.PKG Mac OS X installationspaket
.RAR WinRAR komprimerat arkiv
.RPM Red Hat Package Manager fil
.SITX StuffIt X Archive
.TAR.GZ Komprimerad Tarball fil
.ZIP Zippad fil
.ZIPX Utökad zip fil
Utvecklar filer
.C C/C++ källkodsfil
.CLASS Java Class fil
.CPP C++ källkodsfil
.CS Visual C# källkodsfil
.DTD Document Type Definition fil
.FLA Adobe Flash Animation
.H C/C++/Objective-C headerfil
.JAVA Java källkodsfil
.LUA Lua källkodsfil
.M Objective-C implementation fil
.PL Perl skript
.PY Python skript
.SH Bash Shell skript
.SLN Visual Studio applikationsfil
.SWIFT Swift källkodsfil
.VB Visual Basic källkodsfil
.VCXPROJ Visual C++ projekt
.XCODEPROJ Xcode projekt
Disk filer
.BIN Binär diskbild
.CUE Cue Sheet fil
.ISO Disc Image fil
.MDF Media Disc Image fil
.TOAST Toast Disc Image
.VCD Virtual CD
Säkerhetskopiefiler
.BAK Backup fil
.TMP Temporärfil
Övriga filer
.CRDOWNLOAD Chrome delvist nerladdad fil
.ICS Kalender fil
.MSI Windows installationspaket
.PART Delvist nerladdad fil
.TORRENT BitTorrent fil

Vi använder cookies

Fixa datorn använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt och för att vi skall kunna visa er relevant reklam.

Läs mer om cookies

Använd cookies för: